Asperger-Örebro

Resurser i Örebro län för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom, högfungerande autism och NPF


Om Örebro län

De största kommunerna efter befolkning: Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Kumla


Sjukvård och habilitering

Psykiatrisk verksamhet örebro läns landsting.

Psykiatri för barn och unga vuxna

Team för autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning

Hitta rätt inom habiliteringen


Kommuner

Askersunds kommun: LSS-enheten - Insatser för funktionshindrade

Degerfors kommun: Personer med funktionsnedsättning

Hallsbergs kommun: Enheten för personer med funktionsnedsättning

Hällefors kommun: Enheten funktionshindrade & socialpsykiatri

Karlskoga kommun: Funktionshinder

Kumla kommun: Stöd vid funktionsnedsättning & boendestöd inom socialpsykiatrin

Laxå kommun: Funktionshinder/LSS

Lekebergs kommun: Handikapp och funktionsnedsättning

Ljusnarsbergs kommun: Handikappomsorg

Lindesberg i Bergslagen: Funktionsstöd

Nora kommun: Personer med funktionsnedsättning

Örebro kommun: Funktionshinder


Skolor

Fellingsbro Folkhögskola

Punkten, Hallsberg - Gymnasieutbildning för aspergare

Stadsskogsskolan, Lindesberg


Boenden

Villa Björkudden Gyttorp, Nora. Stödboende för män över 18 år med diagnosen Aspergers syndrom.

Staffansbo Vård AB Vretstorp, Hallsberg. Pojkar 14-21 år, flickor 13-20 år. Psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionshinder.

Yxe Herrgård Lindesberg. Behandling, utredning, boende, träningsboende, rekreation m.m. LSS-boende med daglig verksamhet.


Föreningar

Autism- & Aspergerföreningen (F.d. Föreningen Autism), Örebro län

Attention, Örebro


Artiklar

Med kurs på scenen
- Teaterlinje på folkhögskola, för personer med Aspergers syndrom.

Flicka tvångsvårdades, begär skadestånd
- Tonåring omhändertogs p.g.a. autism och ADHD.

Ett totalt misslyckande
- Om riksdagsbeslutet som skulle ge alla lika förutsättningar


Övrigt


Asperger och autism i län som angränsar till Örebro län

Västmanland | Södermanland | Värmland | Dalarna | Östergötland | Västra Götaland


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er, så länka gärna till oss.


Uppdaterad: 2010-11-05
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom