Asperger i Jämtland

Här presenteras resurser (boende, skola, förening, kommun, sjukvård) i Västmanland för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom, autism och andra trevliga NPF.


Om Jämtlands län

Den storleksmässigt helt dominerade kommunen är Östersund.


Aktuellt:

Våra aktualla utblidningar från ASPI Utbildning AB.
aspi.se Klicka på länken för att hitta en utbildning om Aspergers syndrom och ADHD nära dig.


Sjukvård och habilitering

Barn- och ungdomspsykiatrin, Östersund

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Neuropsykiatriska mottagningen, Östersund

Kommuner

Funktionshinder - Bergs kommun - Kommunens insatser för funktionshindrade. Psykiskt och fysiskt funktionshinder, LSS.

Funktionshinder - Bräcke kommun - Funktionshindrade enligt LSS.

Omsorg - LSS - Härjedalens kommun - Kommunens insatser för funktionshindrade.

Handikapp, funktionsnedsättning - Krokoms kommun - En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Handikapp, funktionsnedsättning - Ragunda kommun - Du som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att du ska kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Funktionsnedsättning - Strömsunds kommun - Stöd och service enligt LSS.

Funktionsnedsättning - Åre kommun - Stöd och service enligt LSS.

Funktionsnedsättning - Östersunds kommun - Stöd och service enligt LSS.


Skolor

Riksförbundet Autism & asperger - Om skola för personer med autism/asperger


Boenden

Margaretagården - LSS boende - Socialterapeutiskt gruppboende med vård


Föreningar

Autism & Aspergerföreningen - Jämtlands kommun

Attention Jämtland-Härjedalen - Lokalförening


Artiklar

Anmälan om sexuellt övergrepp på LSS-boende i Östersunds kommun - Personalen på ett LSS-boende i Östersunds kommun har gjort en Lex Sarah-anmälan om ett sexuellt övergrepp. Östersunds-Posten 2016-12-19

Jämtländskt sångprojekt vill bygga gemenskap över generationsgränser Studieförbundet Vuxenskolan skall satsa på "Sång för alla" som skall ge kulturupplevelser för äldre och funktionshindrade. Östersunds-Posten 2017-05-22

Debatt: Oacceptabel nedskärning av LSS Regeringen har skickat signaler och pekat ut lagen om stöd och service (LSS) som ett område att spara in på. Östersunds-Posten 2016 01-12


Övrigt

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er så länka gärna till oss.


Uppdaterad: 2017-08-24
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom